โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "เบาหวาน ภัยเงียบ" โดย นายแพทย์พลเทพ สุนทโร หัวหน้าจักษุแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และดารารับเชิญคุณแปม ศิรภัสรา สินตระการผล (แปม ไกอา หน้ากากโพนี่) ร่วมพูดคุยเรื่องปัญหาสุขภาพ โรคเบาหวาน ที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตานั้นอาจไม่รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติใดๆ ดังนั้นเมื่อมีอาการตามัวจึงแสดงว่าโรคเบาหวานขึ้นจอตาเป็นมากแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ โดยจะได้รับการหยอดยาขยายรูม่านตาและตรวจจอตาอย่างละเอียด หากพบว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาแพทย์จะพิจารณาให้คำแนะนำและการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรม ภายในงานยังจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพจากสหกรณ์บริการโรงพยาบาลการแพทย์ จำกัด และสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมแผนกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์