โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น.ภาพในบูธของโรงพยาบาล สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาวะหยุดหายใจ โดยการทำ CPR พร้อมทั้งเกมส์นันทนาการให้กับพนักงานบริษัทที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก