โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย มารดาคุณนงคราญ มณีฉาย พนักงานการเงิน แผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 2 วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่น้ำค้าง มณีฉาย โดย คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณสุกัญญา ไลยยางกูร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 พวกเราชาวสำโรงการแพทย์ ขอส่งดวงวิญญาณของคุณแม่น้ำค้างไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วยเทอญ