โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี 2563 โดยรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศภายในงานอบอุ่น เป็นกันเอง มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งของผู้บริหารและพนักงานทุกคน พวกเราจะร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนภารกิจและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดไป เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์