โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จึงทำได้ยาก ดังนั้น บุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนจึงต้องมีความรู้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติตนหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ได้จำลองเหตุการณ์เปรียบเสมือนจริง และขอความร่วมมือจากพนักงานเข้าร่วมในการซ้อมรับอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง และสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.