โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางบ่อ ภายในบูธของโรงพยาบาลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดมวลไขมันในชั้นผิวหนัง ให้กับพนักงานบริษัท พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ป้องกันกลุ่มโรค NCDs(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือด) และการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลฟัน การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพฟัน โดยมีพนักงานมาร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงอาหาร บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางบ่อ