โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนพร้านีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ในกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาการ" ในการนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คุณวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ภายในบูธของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต วัดมวลไขมันในร่างกาย วัดน้ำตาลปลายนิ้ว ฯลฯ ให้กับคณะครูและผู้ปกครอง นิทรรศการอาหาร เพื่อให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน โอกาสนี้โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นำโดยคุณอัญญารัตน์ ลักษณะคมคาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (เทียบเท่าหัวหน้าแผนก) แผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ มอบของที่ระลึกให้กับดร.ชูชาติ แก้วนอก ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561