นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครอบครัววงศ์แพทย์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงานและผู้รับบริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ มีการทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร และฟังธรรมะจากพระมหานุกูล อภิปุณโณ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายการศึกษา และคณะสงฆ์ จากวัดยาง พระอารามหลวง อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบการงานและการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒