โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดบรรยายธรรมะปีใหม่ ต้อนรับปี 2563 ในหัวข้อ “โอปปาติกะ ชีวิตหลังความตาย รู้ไว้ดีทั้งผู้รักษาและคนไข้” โดย ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสตาจารย์แห่งราชบัณฑิตตยสภา เป็นการแชร์ประสบการณ์ผ่านบทสนทนาโดยใช้ความรู้จากพระไตรปิฎก และอรรถกถาเป็นฐาน ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายให้กระจ่างชัด เพราะชีวิตหลังความตายสัมพันธ์กับหลักทางพระพุทธศาสนาหลายแง่มุม พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่เป้นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและมีคุณค่า ให้กับพนักงาน และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์