โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ และสภากาชาดไทยร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้ คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย และจิตอาสา เพื่อแทนคำขอบคุณ ในครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 190 คน ทุกคนที่ได้บริจาคต่างรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำกุศลครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562