โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดรถรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย มารับบริการที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อนำโลหิตไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในครั้งนี้คุณอุสา เจริญชัย มอบผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย และจิตอาสา เพื่อแทนคำขอบคุณ ในครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 นี้มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 194 คน ทุกคนที่ได้บริจาคต่างรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำกุศลครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาตม 2561