คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ และดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ในฐานะที่บริษัทฯ (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) เข้าร่วมโครงการประกวดและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 3ปีซ้อน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบการที่มีความซื่อตรงต่อการ ประกอบกิจการ ทำบัญชีและจ่ายภาษีถูกต้องตรงไปตรงมา จ้างงานด้วยความยุติธรรมต่อลูกจ้าง มีความรับผิดชอบและซื่อตรงต่อคู่ค้า และเป็นสถานประกอบกิจการตัวอย่างที่ดีของจังหวัดโดยมีท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ