โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด แนะนำความสำคัญของการตรวจสุขภาพ เป็นการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นวัดมวลไขมันในร่างกาย และเล่นเกมส์สร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน ณ ห้องอาหาร บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561