โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการผู้บริหารพบพนักงาน "ส่งต่อความรักและความสุข...Pass the Love & Happiness Forward" ซึ่งผู้บริหารนำโดยคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ, ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร, นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่และขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทำงานร่วมกันด้วยความตั้งใจตลอดปีที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานในปีที่แล้ว พร้อมทั้งกล่าวนโยบาย ทิศทางในการทำงานปี 2561 ข้อคิดดีๆ สำหรับพนักงาน สำหรับปีนี้ ได้เน้นในเรื่องการทำงานด้วยความสุข การบริหารความสุขทั้งกับตัวเอง ผู้ป่วยและคนรอบข้าง ฝึกให้ทำงานอย่างมีสติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม นอกจากนี้ยังให้กำลังใจในการทำงาน และฝากข้อคิดดีๆให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานนำไปประพฤติปฎิบัติ ในการนี้ พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียง และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การทำงานอย่างมีความสุข มีสติในการทำงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้รับบริการอย่างพึงพอใจ ในโอกาสนี้ ได้มีการจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานด้วย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561