โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2019 - 2020" ภายใต้หัวข้อ "ผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีผลดี-ผลเสีย อย่างไร" โดย นพ.วันชิต ธาดาดลทิพย์ หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมด้วย คุณเบนซ์ ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ (นักแสดง) พูดคุยถึงวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน ที่ต้องใช้การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักเป็นทางเลือก แต่ก่อนที่จะถึงขึ้นตอนการผ่าตัด การผ่าตัดมีทั้งผลดีและผลเสียพอๆกัน แพทย์จึงแนะนำให้ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร และให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ และย้ำอีกว่าการผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ย ถ้าผ่าและยังไม่ปรับพฤติกรรมก็เท่ากับว่าการผ่าตัดนั้นไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม แผนกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์