ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงขอรวมใจทำความดี โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 22 มกราคม 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันคล้ายวันเกิด นายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 177 ทุน จำนวนพนักงานเข้ารับทุน 133 คน จากนายแพทย์สุเทพ - แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

อีกทั้งยังจัดการแสดงชุดพิเศษ จากพนักงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิด ให้กับนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์