คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันแรลลี่นักข่าวเพื่อการกุศล "PRESS RALLY CHARITY" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เพื่อนำรายได้จากการจัดงาน ช่วยเหลือสถานที่ อาทิ องค์กรการกุศล บ้านพักคนชรา บ้านพักคนพิการ กองทุนช่วยเหลือสถานพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561