ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงขอรวมใจทำความดี โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด) มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ในโครงการ "สูงวัย ไม่ล้ม" จำนวน 145,078.07 บาท และคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร นำรายได้จากโครงการจำหน่ายสินค้ามือสอง จำนวน 29,030 บาท ให้กับนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิสำโรงรวมใจ เพื่อเป็นประโยชน์กับโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์