คุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน งานราตรี น้ำเงิน-เหลือง ครั้งที่ 87 ประจำปีการศึกษา 2562 และสนับสนุนการจัดทำหนังสือวารสารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ท่านปิยสนธิ์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านสำโรง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563