.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร คุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ และคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ถวายปัจจัยที่ชาวสำโรงการแพทย์ได้ร่วมทำบุญ ถวายแด่ พระราชพัฒโนดม (บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต) เจ้าอาวาส วัดยาง พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑