สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ณ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี คุณสุพรรณี แสงธาราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน คุณลัดดา แสงสุธา ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลเฉพาะทาง ตัวแทนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ถวายปัจจัยที่ชาวสำโรงการแพทย์ได้ร่วมทำบุญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑