โรคปอดบวม เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ การป้องกันโรคปอดบวมโดยใช้วัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อ นิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคปอดบวม ลุกลามไปสู่โรคอื่นๆ เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด การเสริมภูมิคุ้มกัน จึงเป็นเสมือนการสร้างเกราะป้องกันจากเชื้อร้ายต่างๆ หากได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันก็จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้มากขึ้น เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ ฉีด 1 เข็มสามารถป้องกันได้นานกว่า 5 ปี


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ในราคา 2,500 บาท ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111