โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ"อร่อยจัง ตังค์ยังอยู่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งความสุข ความปรารถนาดีจากท่านผู้บริหาร และขอบคุณพนักงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลผู้รับบริการ โดยผู้บริหารจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกวันศุกร์ ซึ่งทุกครั้งจะมีแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณศิริมาศ บุตรโสม ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร มาตักอาหารให้พนักงานทุกครั้ง สลับเมนูแสนอร่อยเปลี่ยนทุกสัปดาห์ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา สำหรับศุกร์นี้เป็นครั้งที่ 26 ด้วยเมนูแสนอร่อย "ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความสุขให้พนักงานทุกคน