ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) และกรรมการบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริษัทผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม เยี่ยมชมแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สำโรงการแพทย์ และเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยพัฒนาของบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ทั้งนี้เครื่อง SensibleSTEP เป็นเครื่องที่สามารถทดแทนการนำเข้าจากประเทศตะวันตก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูความสามารถด้านการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่เดินไม่ได้ หากได้รับการฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ จะมีโอกาสกลับมาเดินได้โดยอิสระสูงกว่าการฝึกแบบมาตรฐานถึงสามเท่าตัว สำหรับเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP นี้ เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร