โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จัดโครงการ "คืนดวงตาสดใส ในตำรวจไทย" ให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวน 35 ท่าน เพื่อลดการสูญเสียการมองเห็น โดยการตรวจคัดกรองสายตาในระยะเริ่มต้น ตรวจวัดความดันตา ตรวจสายตาโดยเครื่อง SLITLAMP นำโดยนายแพทย์พลเทพ สุนทโร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา และหัวหน้าจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจคัดกรอง เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ