ในวาระวันครบรอบ 36 ปี โรงพยบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive มอบส่วนลด 36 % ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามถึงระยะอันตรายอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ให้มีความเสี่ยงน้อยลง การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive

คุณผู้ชาย ราคาปกติ 5,800 บาท 36 %   = 3,712 บาท

คุณผู้หญิง ราคาปกติ 8,000 บาท 36 %  = 5,120 บาท


รายการตรวจ

คุณผู้ชาย

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.วัดสัญญาณชีพและดัชนีมวลกาย Vital Sign & BMI
3.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray
4.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวาน FBS
6.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL
7.ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN , Creatinine
8.ตรวจระดับการทำงานของตับ SGPT , SGOT , Alkaline Phophatase
9.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
10.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
11.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
12.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
13.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
14.ตรวจอุจจาระ Stool Exam , Occult Blood
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
16.ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
คุณผู้หญิง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.วัดสัญญาณชีพและดัชนีมวลกาย Vital Sign & BMI
3.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อดูปอดและหัวใจ Chest X-ray
4.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
5.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวาน FBS
6.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL
7.ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต BUN , Creatinine
8.ตรวจระดับการทำงานของตับ SGPT , SGOT , Alkaline Phophatase
9.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
10.ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
11.ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกโดยสูติแพทย์ CY-PREP Pap Test
12.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
13.ตรวจอุจจาระ Stool Exam , Occult Blood
14.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
15.ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
16.ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตราซาวด์เต้านม Mammogram & Ultrasound Breast


เงื่อนไข

1. ส่วนลด 36 % ลดเฉพาะโปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive เท่านั้น รายการอื่นๆไม่เข้าร่วม

2. ส่วนลด 36 % ไม่เข้าร่วมกับสิทธิส่วนลดอื่นๆอีก

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีตรวจไม่ครบตามแพคเกจ

4.ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 พฤษภาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560