ในวาระวันครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum มอบส่วนลด 37 % ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามถึงระยะอันตรายอีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ให้มีความเสี่ยงน้อยลง การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum

คุณผู้ชาย ราคาปกติ 6,500 บาท 37 %   = 4,095 บาท

คุณผู้หญิง ราคาปกติ 10,350 บาท 37 %  = 6,520 บาท