ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ให้กับ คณะแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน "Cognitive Rehabilitation" ที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561