โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2018-2019" ภายใต้หัวข้อ "เบาหวาน...ร้ายไม่เบา" โดย นพ.ตุลย์ สุนาถวนิชย์กุล อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ พร้อมกับ คุณอ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ (นักร้องและนักแสดง) ร่วมพูดคุยถึงเรื่องโรคเบาหวาน ที่เป็นโรคร้าย เป็นต้นต่อของการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อาทิ โรคไต โรคเบาหวานขึ้นตา และการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมฟังเพลง จากคุณอ๊อฟ ศุภณัฐ และเลือกชมสินค้าจากสหกรณ์บริการโรงพยาบาลการแพทย์ จำกัด และสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมแผนกผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์