ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดหน่วยรถพยาบาลพร้อมทีมพยาบาลฉุกเฉิน เข้าร่วมในโครงการ ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เดโช ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

"การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2017-2018" ภายใต้หัวข้อ "การผ่าตัดส่องกล้องเข่าเพื่อรักษาเอ็นไขว้หน้าขาด" โดย นายแพทย์สมชาติ นันทศิลปช...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมาย บริษัท เอช โปร(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยนำคณะผู้ศ...

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)

ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทนคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดปุณห...

"Tirathai Sustainability Week" บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมงานสัปดาห์แห่งความยั่งยืน "Tirathai Sustainability Week" ครั้งที่ 6 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาช...

เข้าร่วม "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ประจำปี 2561"

ดร.อรชร ไกรจักร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ชุดที่ 13 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด ให้การต้อนรับ คุณธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการส...

"วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" รุ่นที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดโครงการ "วิปัสสนา ตัดกรรมวิถีพุทธ" ให้กับพนักงาน และผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธ...

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2561

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) รับ “รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2561” ซึ่งจัดโดยสถาบันป๋วย อึ๊งภากร...

หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จัดกิจกรรม หน...

ร่วมงานราตรี น้ำเงิน-เหลือง ครั้งที่ 85 โรงเรียนวัดด่านสำโรง

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และหนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดด่านสำโรง มอบหมายให้ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ รับมอบโล...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่ว...

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศึกษาดูงาน "Cognitive Rehabilitation"

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ให้กับ คณะแพทย์และนักกิจกรรมบำบัด จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโ...

"ตลาดนัดวิชาการ" รร.พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ โรงเรียนพร้านีลวัชระ จังหวัดสมุทรปราการ ในกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาการ" ในการนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 คุณวรพงษ์ หาญเขตต...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

สหกรณ์บริการ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง” จากคุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คุณสมทรง ธีรพงศ์ภักด...

พิธีประกาศเกียรติคุณพนักงาน ประจำปี 2560

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ครบรอบ 37ปี (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) โรงพยาบาลได้จัดพิธีมุทิตาจิต (รำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้ง) ท่านอาจารย์ประภา วงศ์แพทย์ พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณพนักงานอายุงาน 30,25,20,15,...

โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแข็งแรง" ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการวัดความดันโลหิตพร้อมให้คำแนะนำ ให้กับผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางเมือง ในโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสุขใจกายแ...

เปิดตัวเครื่องหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน SensibleSTEP

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) และกรรมการบริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด ต้อนรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริษัทผู้นำเข้...

มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน 7 แห่ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีตรงกับวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จึงจัดโครงการมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา ให้กับสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 2.โรงเรี...

ครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยแพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล ...