คาราวานตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม คาราวานตรวจสุขภาพ ประจำปี 2554 กับบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด  เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ...

ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้อง

 เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2554 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เปิดตัวการเป็นศูนย์การผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery Center)แสดงความพร้อมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัด ...

บรรยายความรู้ ไขมันในเลือดสูง

ทีมวิทยากรโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์  บรรยายความรู้เรื่อง การดูแลและป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง ให้กับพนักงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ...

โครงการจิตอาสาครั้งที่3

พนักงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำความสะอาดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.วังน้อย) หลังพ้นวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ ปี 2554 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตกุศล ช่วยเหลื...

คาราวานส่งความสุข

คาราวาน ส่งความสุข ทีมงานโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ได้มอบปฏิทินปี 2555 เพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ชาวหมู่บ้านทิพวัล ...

โครงการจิตอาสาครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 ...

สมาธิในที่ทำงาน

การพัฒนาจิตของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ส่งเสริมให้พนักงานนั่งสมาธิในที่ทำ งาน และเพื่อให้พนักงานนั่งสมาธิอย่างเข้าใจและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ ...

ทำบุญเดือนเกิด และ สติปัฏฐาน ๔

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดย คณะกรรมการสวัสดิการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ Facilitator และ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดให้พนักงาน ...

บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จำกัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ...

ส้มตำ Day ครั้งที่ 2

ส้มตำ Day เกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านกรรมการผู้จัดการ คุณโสรัชย์  วงศ์แพทย์ ปรารภว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุขหลังจากต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ...