ซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารสูงและต้องดูแลผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในก...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บ...

กิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกิจกรรม Safety บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพที่...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ประจำเดือนตุลาคม

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เป็นครั้งที่ 5 ของปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธ...

SMART KIDS HOSPITAL ROADSHOW

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม SMART KIDS HOSPITAL ROADSHOW เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม แผนกผู้ป่วยนอก 2 ...

ถวายพุทธบูชา เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ ตลาดค้าส่งสำโรง กลุ่มภูทับเบิกและบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพถวายพุทธบูชา ตามแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน และเลี้ยงอาหารเจ เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ...

อบรมหลักสูตร "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2561"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 3,4,5 และ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในความ...

ประชาสัมพันธ์ก่อนการตรวจสุขภาพ บ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด แนะนำความสำคัญของการตรว...

"Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow" "เบาหวาน...ร้ายไม่เบา"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม "Be Strong Be Healthy Hospital Roadshow 2018-2019" ภายใต้หัวข้อ "เบาหวาน...ร้ายไม่เบา" โดย นพ.ตุลย์ สุนาถวนิชย์กุล อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลสำโ...

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย ...

คนดีศรีสำโรง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส. เทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามที่บริษัทต้องกา...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" เป็นครั้งที่ 4 ของปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ได้รับฟังเจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์ ซึ่งเป็นหลักธ...

อบรม "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแว...

ครบรอบ 22 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) จึงจัดทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 โดยนายแพทย์สุเทพ วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโร...

คนดีศรีสำโรง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 1)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร "ทักษะเบื้องต้นในการทำงาน" ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องของ 5 ส. เรื่องเทคนิคบริการแบบมืออาชีพ และ เรื่องคนดีศรีสำโรง (เอกลักษณ์พนักงานและการเป็นพนักงานที่ดีตามที...

อบรมการปฐมพยาบาล บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท กระดาษธนธาร จํากัด โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ วิทยากรอบรมปฐมพ...

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายฯ "Line Dance"

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและลดภาวะอ้วน "Line Dance" กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย "สุขภาพดีมีได...

เปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ARPAPUN

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า "ARPAPUN แสงแห่งความงาม" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าระดับ Premium นวัตกรรมใหม่แห่งสุขภาพผิวหน้า ด้วยส่วนผสมที่เต็มไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ แ...

อบรมปฐมพยาบาล บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ และมูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณอุสา เจริญชัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ คุณสรัญญา ตนา...

โครงการพัฒนาจิตตปัญญา : ความสุขจากการทำงาน รุ่น 3/2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ มีนโยบายด้านการบริหารบุคลากร โดยยึดหลักตามแนวทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ ให้เป็นผู้มีสติและปัญญา ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช...