โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

"รวมพลัง ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลนบางปู"

คุณสุชีลา พรหมเนรมิตร หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 1 และประธานคณะกรรมการสวัสดิการ คุณนรา ฟองเมือง หัวหน้าแผนกการตลาด พร้อมคณะกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลัง ร่ว...

การรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

พญ.ประภา วงศ์แพทย์ ท่านผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล นพ.ศิริพงศ์ วิทยเลิศปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหารและรองผู้อำนวยการรพ. พญ.ภิณญา อนันหนับ แพทย์สาขาอายุรกรรมโรคไต พร้อมผู้จัด...

รางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขา การแพทย์และสาธารณสุข

แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขา การแพทย์และสาธารณสุข จ...

การตรวจประเมินโรงครัวและร้านอาหาร บ.ซูมิโตโม อีเล็คตริกฯ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรม การตรวจประเมินโรงครัวและร้านอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร แนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมตรวจเยี่ยมภายใน...

"การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่4) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน" (รุ่นที่4) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

มอบหลอดไฟให้พนักงาน

คุณโสรัชย์ วงศ์แพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์) มอบหลอดไฟพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นหลอดไฟ ที่สามารถใช้งานได้ดี ภายใต้แน...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลมนารมย์

ผศ.นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร หัวหน้าแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากร นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จากแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์ ...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่อุไร นันทศิลปชัย มารดานายแพทย์สมชาติ นันทศิลปชัย หัวหน้าแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน...

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยคุณอรจันทร์ บุญอุดม หัวหน้าแผนก Front Service ฝ่ายการพย...

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดรถรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...

โครงการ "เพื่อนร่วมทาง" ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการ "เพื่อนร่วมทาง" วัตถุประสงค์เพื่อ เจริญพระพุทธมนต์ สวดโพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้ สดับตรับฟังธรรมบทนี...

รับมอบโล่และใบรับรองการประเมินคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวิภาวัลย์ วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง&n...

เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

คุณอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก...

“การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสติในชีวิตประจำวัน” (รุ่นที่3) ประจำปี 2561 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ บรร...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณแม่สายัณห์ สรรพศิริ มารดาคุณชฎาพร สรรพศิริ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ...

"Samrong Safety month 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย (โรงงานสำโรง) จัดกิจกรรม "Samrong Safety month 2018" Start the impossible to change Mindse...

งานแสดงนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "Intercare Asia 2018"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์และมูลนิธิสำโรงรวมใจ ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย(Thai Medical and Wellness Tourism Association) ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม โครงการ สูงวัยไม่ล้ม และให้บริการตรวจสุข...

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย คุณพ่อจักรทิพย์ บุตรเวทย์ บิดาคุณอุสา เจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในโอกาสนี้ คุณศิริมาศ บุตร...

ออกบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิสำโรงรวมใจ จัดบูธประชาสัมพันธ์งาน INTERCARE ASIA 2018 International Expo For Healthcare & Wellness ซึ่งภายในงาน INTERCARE ASIA 2018 จะจัดแสดงนวัตกรรมฟิ้นฟูผู้...