Super-Oxidized Water คือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จำลองกลไกการฆ่าเชื้อโรคในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนม 


Super Samrong Water (สำโรงการแพทย์ผลิตใช้เอง)

มีส่วนผสมของ Hypochlorous acid (HOCL) ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ เพื่อต่อต้านและกำจัดเชื้อโรคที่เข้ามารุกรานในร่างกาย ซึ่ง Hypochlorous acid สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และสปอร์เชื้อรา ได้อย่างรวดเร็ว


เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 99.99% ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค RSVมือเท้าปากไข้หวัดท้องร่วงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถฉีดตามร่างกายได้เลย ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว แม้แต่เด็กทารก


พิสูจน์แล้วว่ามีอัตราการยับยั้งเชื้อโรคสูงถึง 99.99% สามารถใช้ล้างวัตถุดิบอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยปลอดสารพิษ ไม่ผสมแอลกอฮอล์


การทดลองแสดงให้เห็นว่า ไมก่อให้เกิดมลพิษต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดกลิ่นได้ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองใดๆ


สรรพคุณของ Super Samrong Water

1. ผลิตจากธรรมชาติ 100% ปราศจากสารพิษ

2. กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ได้สูงถึง 99.99%

3. ใช้ฉีดทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก ป้องกันโรคท้องร่วง

4. ใช้ฉีดฆ่าเชื้อโรคในที่พักอาศัย เช่น

สเปรย์ในห้อง ในรถ หรือใช้กับเครื่องพ่นหมอก

5. ฉีดดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ดับกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระในผ้าอ้อมเด็ก ก่อนทิ้งลงถังขยะ

6. ฉีดฆ่าเชื้อโรคที่อุปกรณ์ ของเล่นเด็ก ขวดนม ของใช้ต่างๆ

7. ไม่มีสารเคมีตกค้างหลังการใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลักการในการฆ่าเชื้อ

น้ำยาฆ่าเชื้อที่จำลองกลไกฆ่าเชื้อในมนุษย์ 

กรดไฮโปคลอรัส ในส่วนผสมของน้ำยานี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และ“สปอร์”ที่ฆ่ายาก ได้รวดเร็วในเวลา 2วินาที – 5 นาที โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหตุผลที่กรดไฮโปคลอรัสไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากกรดไฮโปคลอรัสเป็นสารเคมีที่ร่างกายมนุษย์สร้างขึ้นตามธรรมชาติในขบวนการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ (Immune System) เพื่อต่อต้านและฆ่าเชื้อโรคที่รุกรานเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง

ขบวนการของการฆ่าเชื้อที่รุกรานเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เริ่มจาก เมื่อมีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะเริ่มทำงานเพื่อฆ่าเชื้อที่รุกรานก่อนที่เชื้อจะทำอันตรายต่อเซลของเรา โดยเม็ดโลหิตขาวที่มีชื่อเรียกว่า “นิวโทรฟิล” (Neutrophil) จะเข้ามาสร้างกรอบล้อมรอบเชื้อที่รุกราน ขบวนการนี้เรียกว่า Phagocytosis จากนั้นนิวโทรฟิล จะมีการสร้าง กรดไฮโปคลอรัส (HOCL-Hypoclorous Acid) จำนวนมากโดยขบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Oxidative Burst Pathway ซึ่งสร้าง ไฮโดรเจนเปอร์ อ็อกไซด์ มารวมตัวกับประจุ คลอไรด์ กลายเป็นกรดไฮโปคลอรัส และนำมาใช้ฆ่าเชื้อที่ล้อมกรอบไว้

แม้ว่ากรดไฮโปคลอรัส มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค แต่มันจะไม่ทำอันตรายต่อเซลของมนุษย์ เนื่องจากเซลของมนุษย์จะป้องกันตัวเองโดยการสร้างสารที่ปกป้องเซลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีปริมาณสูง ซึ่งเรียกขบวนการนี้ว่า Antioxidant Defense System (ADS) ซึ่งเชื้อแบคทีเรียไม่มีคุณสมบัติเช่นว่านี้รูป A บาดแผลทำให้ผิวหนังเราฉีกขาดและเป็นช่องทางให้เชื้อโรคที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายและรุกรานเซลของเรา

รูป B เม็ดโลหิตขาว Neutrophil เป็นเม็ดโลหิตขาวที่ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคในระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ จะอาศัยอยู่ในเส้นโลหิตของร่างกาย

รูป C เมื่อมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายเม็ดโลหิตขาว Neutrophil จะเดินทางจากเส้นโลหิตไปยังบริเวณที่ติดเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรคโดยขั้นแรกจะเข้ามาสร้างกรอบล้อมรอบเชื้อที่รุกราน

รูป D หลังจากเม็ดโลหิตขาว Neutrophil สร้างกรอบล้อมรอบเชื้อที่รุกรานเสร็จสิ้นแล้ว มันจะสร้างกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งเป็นสาร Oxidant มีฤทธิ์ อ็อกซิเดชั่น กรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจะทำการฆ่าเชื้อโรคที่รุกรานทันที

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ดังกล่าวจำลองขบวนการระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์โดยการผลิต“กรดไฮโปคลอรัส” (HOCL-Hypoclorous Acid) ซึ่งเป็นสารต่อต้านเชื้อโรคที่ร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ กรดไฮโปคลอรัส นี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และ“สปอร์”ที่ฆ่ายาก แต่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงมีการนำกรดไฮโปคลอรัสไปใช้ฆ่าเชื้อในงานต่างๆอย่างกว้างขวางเช่น

ฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (ผ่านการรับรองจาก อ.ย. สหรัฐอเมริกา-US FDA)

ใช้ผลิตน้ำแข็งสำหรับแช่อาหารทะเลสด เพื่อฆ่าเชื้อ และลดกลิ่นแอมโมเนียที่เกิดจากอาหารทะเลสด อีกทั้งเพิ่มความสดและยืดอายุให้แก่อาหารทะเลได้ 2 วัน กรดไฮโปคลอรัสจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงเช่น Staphylococcus Aureus และ E.coli

กรดไฮโปคลอรัส ยังเพิ่มความสดและอายุให้ดอกไม้สด ในธุรกิจจำหน่ายดอกไม้สด

การทำวิจัยพบว่า กรดไฮโปคลอรัส เมื่อนำมาล้างแผลจะช่วยฆ่าเชื้อทำให้แผลหายเร็วขึ้น

เพิ่มสุขอนามัยโดยใช้กรดไฮโปคลอรัสฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆ รวมทั้งพื้นผิวที่ใช้สำหรับเตรียมอาหาร

นอกจากนี้ยังมีการใช้งานเพื่อฆ่าเชื้อและควบคุมการติดเชื้อในงานต่างๆมากมายจากคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูง แต่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม นั่นเอง


ขอบคุณ ข้อมูลจาก Wikipedia