โรคจิต คือโรคที่ผู้ป่วยมีอาการไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง  
อาการ
1. ความคิดผิดปกติ   เนื้อหาของความคิดผิดปกติได้แก่ คิดหวาดระแวง คิดว่ามีคนจะทำร้าย มีคนควบคุมความคิดของตนเอง เชื่อว่าตนมีอำนาจพิเศษ  เชื่อว่าอวัยวะของตนเองผิดปกติ
รูปแบบของความคิดผิดปกติ   ความคิดไม่ต่อเนื่อง  คิดไม่เป็นเหตุผล   ความคิดขาดหาย
2. การรับรู้ผิดปกติ  มีอาการหูแว่ว  เห็นภาพหลอน
3. การกระทำผิดปกติ  ตามความคิด และการรับรู้ที่ผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว  ทำร้ายคนอื่น
4. ไม่รู้ตัวเองว่าผิดปกติ  ไม่ต้องการการรักษา

การดำเนินของโรค
การเกิดโรคขึ้นกับประเภทของโรคจิต
ประเภทของโรคจิต
1. โรคจิตเภท (Schizophrenia)  เป็นโรคจิตที่พบบ่อยที่สุด  พบตั้งแต่อายุน้อย หลังวัยรุ่นหรือในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
2.  โรคระแวง (Delusional Disorder)  มีอาการเด่นคือมีความเชื่อผิด หลงผิด โดยที่การดำเนินชีวิตอื่นมักปกติ
3.  โรคจิตจากโรคทางกาย (Organic Mental Disorder with Psychosis)  เกิดอาการทางจิตทุกรูปแบบ  โดยมีสาเหตุจากโรคทางกาย  เช่น โรคมาเลเรียขึ้นสมอง จะมีอาการเพ้อคลั่ง จากอาการของโรคมาเลเรีย  หรือโรคจิตจากฤทธิ์ของยาบ้า  เป็นต้น
4.  โรคจิตจากภาวะเครียดรุนแรง (Brief Reactive Psychosis)  เกิดหลังจากภาวะกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง

*อาการที่แสดงไว้เพื่อเป็นคำแนะนำในเบื้องต้น เท่านั้น

1. การใช้ยา ยาต้านโรคจิต (Antipsychotic drugs) ปัจจุบันมีมากมาย  มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ แพทย์จะให้กินยานี้ต่อเนื่องนาน  ไม่ควรหยุดยาก่อนที่แพทย์จะสั่ง
2. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม  การให้คำแนะนำครอบครัว การปรับเปลี่ยนการทำงาน
3. การรักษาแบบจิตบำบัด และพฤติกรรมบำบัด