โรคประสาทคือโรคที่มีอาการเครียดวิตกกังวลง่าย เป็นอาการเด่น  ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้ตัวเองว่าผิดปกติ และอยากรักษาให้หาย  อาการมักเกิดตั้งแต่อายุน้อย  การดำเนินของโรคเรื้อรัง

อาการ
1. อารมณ์เครียด วิตกกังวลเกินกว่าปกติ
2. อาการของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำงานมากกว่าปกติ  มีอาการ ใจเต้น ใจสั่น แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปัสสาวะบ่อย
3. อาการของระบบกล้ามเนื้อ  มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก-เกร็ง  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดหัวเหมือนถูกบีบ
4. ความคิดซ้ำซากวนเวียน  คิดในทางร้าย มองโลกในแง่ร้าย  กลัวล่วงหน้า กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว

ประเภทของโรคประสาท
1. โรคประสาทวิตกกังวล  (Anxiety Neurosis)
2. โรคประสาทซึมเศร้า (Depressive Neurosis)

การดำเนินของโรค
โรคนี้มักเป็นตั้งแต่อายุน้อย  เรื้อรังต่อเนื่องไปตลอดชีวิต  ถ้าไม่ได้รับการรักษา

*อาการที่แสดงไว้เพื่อเป็นคำแนะนำในเบื้องต้น เท่านั้น

1. การใช้ยา  เพื่อลดอาการในระยะแรก ยาที่ใช้เป็นยาในกลุ่มยาลดความวิตกกังวล หรือยาคลายเครียด ยานอนหลับ
2. การรักษาทางจิตใจ  มีหลายวิธี ได้แก่
•    จิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจตนเอง  ยอมรับในปัญหาของตน และมีการเปลี่ยนแปลงในตนเอง เพื่อให้ไม่เกิดความเครียด
•    พฤติกรรมบำบัด  ฝึกให้รู้จักการจัดการกับความเครียด   การคลายความเครียดด้วยตนเอง  การลดอาการทางร่างกายจากความเครียด
•    การบำบัดทางความคิด  ฝึกให้รู้จักคิดดี คิดเป็น  มองโลกในแง่ดี  ไม่กังวลล่วงหน้าเกินกว่าเหตุ  ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นจริง
•    ไบโอฟีดแบ็ค  เป็นการฝึกให้หาวิธีผ่อนคลายตนเอง  โดยมีการรับรู้ได้ตลอดเวลาถึงระดับความเครียดของตนเอง
3.การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลาย  ไม่เร่งรีบเกินไป  จัดงานให้พอสมควรไม่มากเกินกำลัง  มีธรรมชาติแวดล้อม  แบ่งเวลาให้มีการผ่อนคลาย  มีกิจกรรมสนุกสนานสลับ  มีการพักผ่อนเพียงพอ


การป้องกัน
1. การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการดี  ไม่ปกป้องจนเกินไป  หรือ  ปล่อยให้เด็กเผชิญความเครียดรุนแรงเกินไป
2. การฝึกเด็กให้เผชิญปัญหาตามวัยอันควร