นพ.อนิรุทธ พงศ์พัชราธรเทพ


ตำแหน่ง : แพทย์สาขา รังสีวิทยา 
แผนก : รังสีวิทยา