นพ.ตุลพงษ์ อ่ำพูล

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนก : ศัลยกรรมกระดูก


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พบ,.แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

     ๐ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร.พ.เลิดสิน

     ๐ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ สาขาข้อเข่าข้อสะโพกเทียม

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ สถาบันราชประชาสมาสัย (กรมควบคุมโรค) สมุทรปราการ

     ๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ แพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม


งานอดิเรก

     ๐ เล่นฟุตบอล เลี้ยงสัตว์

     

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ น่ารัก ทำงานมีความสุข ระบบการจัดการ การบริหารโรงพยาบาลดีเยี่ยม


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันอังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.