นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : แพทย์สาขา ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
แผนก : ศัลยกรรมและฉุกเฉิน


รู้จักคุณหมอ

เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันอาทิตย์ (1,3,5)  เวลา 09.00 - 12.00 น.