1
bottom_doctor
นพ.วีระ วัฒนายิ่งสกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแพทย์สาขากุมารเวชกรรม และแพทย์สาขา กุมารเวชกรรม
แผนก : เด็ก
 


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน   ๐ แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย

                            ๐แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์

                            ๐ แพทย์ประจำสาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

งานอดิเรก   เล่นกีฬา

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์     ทำงานเป็นทีมและขยันขันแข็งดีมาก


  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2527
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์  จากโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์,  ปี 2532
  • อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.00-16.30 น.
อังคาร 08.00-19.00 น.
อาทิตย์ 09.00-12.00 น.