9.jpg
bottom_doctor

พญ.บังอร ชมเดช

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา กุมารเวชกรรม
แผนก : เด็ก


border-dottรู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน  ๐ Internship โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ปี 2507-2508

                      ๐ แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2508-2509

                      ๐ กุมารแพทย์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ปี 2524-ปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ 

                      ๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิขาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      ๐ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      ๐ นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

                      ๐ การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานอดิเรก  ปลูกต้นไม้ / อ่านหนังสือ

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์   บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับมีความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่น มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจทุกอย่างที่ร้องขอ รวมทั้งให้ความเคารพนบนอบผู้อาวุโสกว่าโดยสม่ำเสมอ  ส่วนการบริการถือได้ว่าดีมาก เคยได้รับฟังจากผู้รับบริการหลายครั้งให้ความชื่นชมการบริการของโรงพยาบาล  • แพทยศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการแพทย์คลินิค สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2507และ2509ตามลำดับ
  • ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 13.00 - 17.00 น.