นพ.พิษณุ โฉมงาม

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป  
แผนก : เวชปฏิบัติ 


รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

          ๐ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ๐ แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ๐ อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) แพทยสภา

         

ประวัติการทำงาน

          ๐ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร


งานอดิเรก

          ๐ สะสมพระเครื่อง


เวลาการออกตรวจ

          ๐ วันอังคาร - วันศุกร์

            เวลา 17.00 - 21.00 น.