นพ.ลิปปกร ศรีรักษา

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป 
แผนก : เวชปฏิบัติ

 

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการศึกษา

     ๐ พบ., แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก รพ.มหาราช นครราชสีมา

         สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554

     

ประวัติการทำงาน

     ๐ โรงพยาบาลชัยภูมิ 1 ปี

     ๐ โรงพยาบาลแก้งคร้อ ชัยภูมิ 4 ปี

     ๐ แพทย์โรงพยาบาลเอกชน 2 ปี


ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์

     ๐ เล่นแบดมินตัน


งานอดิเรก

     ๐ สะสมการ์ด


ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ๐ การทำงานอย่างเป้นระบบ การดูแลแพทย์ขององค์กรแพทย์ ได้รับสิทธิที่พึงได้รับ เมื่อป่วยได้รับการดูแลอย่างดี


เวลาการออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ - วันศุกร์ 

          เวลา 06.00 - 15.00 น.