Dr_Surapolbottom_doctor
นพ.สุรพล โพธิบัณฑิต

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก : เวชปฏิบัติ
 


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พยาธิแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ปี 2530-2535

     ๐ พยาธิแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2535-2537

     ๐ คลีนิคส่วนตัว ปี 2537 - 2554 

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     ความอบอุ่นและเป็นกันเองของผุ้ร่วมงานทุกระดับและผู้บริหาร


  • พ.บ., วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารุ่นที่ 3  ปี  2526
  • วุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี  2530
  • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
     จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น.