1bottom_doctor
พญ.ศราวณีย์ สังฆะมณี

ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป
แผนก : เวชปฏิบัติ
 


border-dott

รู้จักคุณหมอ

ประวัติการทำงาน

     ๐ พ.ศ.2543-2547 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลหัวเฉียว

     ๐ พ.ศ.2547-ปัจจุบัน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

งานอดิเรก  ดูหนัง  อ่านหนังสือ  (ทุกประเภท)

ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

     มีระบบการรักษาที่ดีและได้มาตรฐาน  สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีไม่ว่าจะเป็นพนักงาน(ทุกคนน่ารักมาก) และสถานที่ ซึ่งเดินทางสะดวก ทำงานด้วยแล้วอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

เวลาออกตรวจ

     ๐ วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์  เวลา 7.00 - 17.00 น.

     ๐ วันอังคาร วันพุธ เวลา เวลา 7.00 - 20.00 น.

     ๐ วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

  • พ.บ., คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,  ปี 2542