พญ.ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ


ตำแหน่ง : แพทย์สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนก : เวชศาสตร์ฟื้นฟู 


รู้จักคุณหมอ

     ประวัติการศึกษา

๐ พบ., แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ปี 2556

๐ วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560


     ประวัติการทำงาน

๐ แพทย์ใช้ทุนแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4 ปี

๐ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรฯ ปี 2560-2561 ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์

๐ ลดปวดโดยเทคนิค Dry Needling (ปักเข็มคลายกล้ามเนื้อ), Shock Wave (คลื่นกระแทก), เลเซอร์ลดปวด

๐ ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ไขสันหลังบาดเจ็บ

๐ ประสบการณ์การทำงานที่แผนกกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรฯ

๐ ผ่านหลักสูตรอบรมตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Vojta therapy สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวในขวบปีแรก


     งานอดิเรก

๐ เล่นเปียโน

๐ พิมพ์สัมผัส


     ประสบการณ์ประทับใจในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

มีโอกาสเรียนรู้ทางวิชาการ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ในเชิงธุรกิจ สวัสดิการดี


     เวลาการออกตรวจ

๐ วันจันทร์ - วันศุกร์ 

 08.00 - 17.00 น.