โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum มอบส่วนลด 37 %

ในวาระวันครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum มอบส่วนลด 37 % ให้กับลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "ต้อนรับปีใหม่" 2561

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ "ต้อนรับปีใหม่" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโมชั่น "ต้อนรับปีใหม่" เริ่มตั้ง...

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง "รู้ก่อน ดีกว่า"

โรคมะเร็งคือ โรคซึ่งเกิดจากเซลล์ผิดปกติในร่างกายมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติ ร่างกายควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายได้ทั่วร่างกายส่งผลให้ เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อและอวัยว...

"ฝากครรภ์เหมาจ่าย 12,000 บาท"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "การฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 12,000 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภัย สุข...

ผ่าตัดต้อหิน

โปรพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นผ่าตัดต้อหิน ในราคา 35,000 / ข้าง โรคต้อหินเป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อย และมีอันตรายอย่างมากถึงขั้นตาบอดสนิท ถ้าไม่รักษา หรือรักษาไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ลานสายตาหรือความก...

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เหมาจ่ายเฉพาะวัคซีนเข็มต่อเข็ม ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 3,146 บาท/เข็ม ...

Vojta Therapy

Vojta Therapy ศาสตร์การบำบัดด้วยวอยตา คือ การกดจุดร่วมกับการจัดท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะใช้และได้ผลดีในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หรือเด็กที่ส...

"วัคซีนป้องกันโรคสุกใส"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 1,300 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่ม...

"การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ในราคา 15,000 บาท / ข้าง ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้...

"วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ในราคา 2,500 บาท ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ...

"วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี"

โรคตับอักเสบบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดแต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ช่วยลดความเสียหายของตับและลดความ...

โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้รับสิทธิการให้บริการทางการแพทย์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว จากกรมบัญชีกลางในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพย...

โปรโมชั่น "สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง"

ผู้ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป มักประสบกับภาวะ “ต้อกระจก” ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก กลายเป็นสีขาวขุ่น ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประ...

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร ...

วัคซีนโรต้า 2 Dose

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อไวัสโรต้า (Rotarix) ป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ...

วัคซีนป้องกันโรคไอ พี ดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ (non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดบวมและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ ...

ตรวจสุขภาพคู่รัก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก เพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการมีบุตรอย่างเหมาะสม ...

HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (6,11,16,18)ในราคา เหมาจ่าย เพียง 8,500 บาท ...

"โปรแกรม ตรวจสุขภาพ"

การตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ  การตรวจสุขภาพจะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเมื่อพบสิ่งผิดปกติจะได้ตรวจรักษาตั้งแต่เริ...