โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน ...

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่ว...

ผ่าตัดต้อหิน

โปรพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นผ่าตัดต้อหิน ในราคา 35,000 / ข้าง โรคต้อหินเป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อย และมีอันตรายอย่างมากถึงขั้นตาบอดสนิท ถ้าไม่รักษา หรือรักษาไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ลานสายตาหรือความก...

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เหมาจ่ายเฉพาะวัคซีนเข็มต่อเข็ม ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ราคา 3,146 บาท/เข็ม ...

Vojta Therapy

Vojta Therapy ศาสตร์การบำบัดด้วยวอยตา คือ การกดจุดร่วมกับการจัดท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะใช้และได้ผลดีในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หรือเด็กที่ส...

"วัคซีนป้องกันโรคสุกใส"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 1,300 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่...

"การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ในราคา 15,000 บาท / ข้าง ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได...

"วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม"

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ในราคา 2,500 บาท ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และบริการ ระยะเวลาของโปรโมชั่นพิเศษนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ...

"วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี"

โรคตับอักเสบบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดแต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ช่วยลดความเสียหายของตับและลดความ...

โครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ได้รับสิทธิการให้บริการทางการแพทย์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว จากกรมบัญชีกลางในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพย...

โปรโมชั่น "สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง"

ผู้ที่มีอายุ 55-60 ปีขึ้นไป มักประสบกับภาวะ “ต้อกระจก” ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์ตาซึ่งปกติแล้วจะมีลักษณะโปร่งใสเหมือนกระจก กลายเป็นสีขาวขุ่น ส่งผลให้แสงผ่านเข้าไปยังจอประ...

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร ...

วัคซีนโรต้า 2 Dose

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อไวัสโรต้า (Rotarix) ป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ...

วัคซีนป้องกันโรคไอ พี ดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ (non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดบวมและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ ...

ตรวจสุขภาพคู่รัก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก เพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการมีบุตรอย่างเหมาะสม ...

HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (6,11,16,18)ในราคา เหมาจ่าย เพียง 8,500 บาท ...