โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2023 "Happy New Year 2023" ในราคาพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการของขวัญสุขภาพจากใจ ระยะเวลาของโปรโ...

แพคเกจตรวจร่างกายสำหรับคุณผู้หญิง Healthy Lady

แพคเกจตรวจสุขภาพคุณผู้หญิง Healthy Lady ตอบโจทย์คุณผู้หญิง กับการตรวจที่ครอบคลุม ครบครัน เพราะสุขภาพของผู้หญิงนั้นสำคัญ...ตรวจก่อนเพื่อป้องกัน...

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ณ ตึกผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 3 **กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อรับการฉีดวัคซีน...

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีนป้องกันโรคสุกใส ราคา 2,280 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111 ...

วัคซีนป้องกันโรคไอ พี ดี

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส  และเชื้อเอ็น ที เอช ไอ (non-typeable H.influenza) เพื่อป้องกันโรคไอ พี ดี  ปอดอักเสบและครอบคลุมการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเส...

วัคซีนโรต้า

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอวัคซีน ป้องกันเชื้อไวัสโรต้า (Rotarix) ป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพื่อลูกน้อยของท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคร้าย ...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งครอบคลุมในการป้องกันเชื้อ HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ Gardasil (6,11,16,18) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเ...

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 500 บาท ระยะเวลาของโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565 สถานที่ให้บริการ ตึกฉุกเฉินชั้น 3 (คลิน...

ฝากครรภ์เหมาจ่าย 15,500 บาท

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "การฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 15,500 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความป...

อัตราค่าห้องและค่าบริการผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วยใน ออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โรงพยาบาลพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลท่านด้วยความเอา...

แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณและลูกน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการคลอดบุตร ...

แพคเกจวัคซีนลูกรัก

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอแพคเกจวัคซีนสำหรับลูกรัก เพราะลูกเป็นคนที่คุณรักมากที่สุด การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย เพื่อปกป้องลูกคุณจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยแพคเกจวัคซีนลูกรัก&nbs...

โปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาตอย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมการฟื้นฟูโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง) อย่างเข้มข้นและรอบด้านสำหรับผู้ป่วยใน ...

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลแพทย์สำโรงการแพทย์ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ จึงจัดโปรแกรมการตรวจร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันตามองค์ประกอบอันได้แก่ ...

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพดวงตา ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาโรคทางตาพร้อมด้วยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่ว...

โปรโมชั่นผ่าตัดต้อหิน

โปรพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรโมชั่นผ่าตัดต้อหิน ในราคา 35,000 / ข้าง โรคต้อหินเป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อย และมีอันตรายอย่างมากถึงขั้นตาบอดสนิท ถ้าไม่รักษา หรือรักษาไม่สม่ำเสมอ จะทำให้ลานสายตาหรือความก...

Vojta Therapy ศาสตร์กายภาพบำบัดจากประเทศเยอรมณี

Vojta Therapy ศาสตร์การบำบัดด้วยวอยตา คือ การกดจุดร่วมกับการจัดท่ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว ส่วนมากจะใช้และได้ผลดีในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการการเคลื่อนไหวที่ล่าช้า หรือเด็กที่ส...

โปรโมชั่นการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ในราคา 15,000 บาท / ข้าง ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้อีก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We Care โทร 0-2361-1111 ...

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบี เกิดจากการที่ตับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายตับและก่อให้เกิดมะเร็งตับ โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดแต่มียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส ช่วยลดความเสียหายของตับและลดความ...