โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอ "การฝากครรภ์เหมาจ่ายราคาพิเศษ 12,000 บาท" สำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน เพื่อคุณและลูกน้อย ช่วยลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และเราตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เราพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร 0-2361-1111 ต่อ 2754,2763 หรือเจ้าหน้าที่ We care ค่ะรายละเอียดรายการตรวจ
-ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
-ตรวจหาหมู่เลือด BLOOD GROUP / Rh GROUP
-ตรวจซิฟิลิส VDRL
-ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg
-ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV
-ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซ๊เมีย Hb Typing
-ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ Sugar GCT 50 g
-ตรวจหาปริมาณน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ Urine Analysis 
-วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
-การตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 ครั้ง
-รับยาบำรุงและแคลเซียม
-ตรวจสุขภาพฟันฟรี


หมายเหตุ
1.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากฝากครรภ์ไม่ครบกำหนด
2.แพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายไม่รวมในคุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น แพ้ท้องอย่างรุนแรง การตรวจเบาหวาน ฯลฯ
3.ราคานี้ไม่รวมการตรวจคัดกรองโรคธารัสซีเมียในสามี การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมและการเจาะน้ำคร่ำ
4.ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิอื่นๆ