โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ขอเสนอโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่พบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวได้ง่าย เช่น การสูบบหรี่ การดื่มเหล้า ความอ้วน และโรคประจำตัวที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ล้วนนำมาสู่โรคหลอดเลือดสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าน โรงพยาบาลจึงเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในราคาพิเศษ 2,900 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ We care โทร 0-23611111


รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination

2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

3. ตรวจปัสสาวะทั่วไป Urine Analysis

4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS

5. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดคอเลสเตอรอล  Cholesterol

6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรค์ Triglyceride

7. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL

8. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT

9. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine

10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

ราคา Package  2,900 บาท