โรคมะเร็งคือ โรคซึ่งเกิดจากเซลล์ผิดปกติในร่างกายมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติ ร่างกายควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลามและแพร่กระจายได้ทั่วร่างกายส่งผลให้ เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เหล่านั้นล้มเหลวไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตในที่สุด 


โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ขอเสนอแพคเกจตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน 

ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

คุณผู้ชาย ราคา 5,000 บาท

คุณผู้หญิง ราคา 6,000 บาท


เงื่อนไข
1. รับคูปองอาหารเช้า 1 ใบ
2. ราคาเหมาจ่ายนี้ไม่เข้าร่วมสิทธิส่วนลดใดๆอีก
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ในกรณีตรวจไม่ครบตามรายการ
4. กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ